• ท่าพระจันทร์

    บริเวณนี้เคยเป็นวังของ กรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม ต่อมาได้ถวายที่ดินให้กับพระคลังข้างที่ ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และได้มีเอกชนมาเช่าทำท่าเรือข้ามฟากระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดยมีถนนพระจันทร์เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากท่าพระจันทร์ไปยังสนามหลวงเดิมเป็นถนนทางเดินเท้ามีกำแพงวังหน้าปรากฎอยู่ในปัจจุบัน