• ท่าปากคลองตลาด

    ท่าปากคลองตลาดอยู่ติดกับตลาดสดขององค์การตลาดซึ่งเป็นตลาดสด รับส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เดิมเป็นท่าเรือพระยาภิรมย์ภักดี (เจ้าของโรงงานเบียร์สิงห์) ในปีพ.ศ.2503 นางเคี้ยม ตุ้มทรัพย์ ได้ ขอซื้อต่อ พร้อมทั้งเช่าที่ดินเพิ่มเติมบริเวณริมน้ำเจ้าพระยาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเป็นท่าเรือคอนกรีตรับส่งผู้โดยสารข้ามฟากจากท่าเรือปากคลองตลาดไปยังท่ากุฎีจีนและวัดกัลยาณมิตร