• ท่าน้ำนนท์

    เป็นท่าเรือในบริเวณชุมชนตลาดขวัญ ถูกยกฐานะให้เป็นเมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทรครั้งแรกใน พ.ศ.2092 ในสมัยพระมหาจักรพรรดิ์ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ถูกเปลี่ยนเป็น นนทบุรีศรีมหาอุทยาน และนนทบุรีศรีเกษตรารามในสมัยรัชกาลที่ 4 และเป็นเมืองมณฑลกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาถูกยุบรวมเป็นอำเภอรวมอยู่ในนครบาลกรุงเทพ-ธนบุรี และขึ้นเป็นจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2489


    ท่าน้ำนนท์ ให้บริการประชาชนในชุมชนตลาดขวัญ และชุมชนจากตลาดบางศรีเมือง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกันของแม่น้ำเจ้าพระยาและใช้เป็นท่าเทียบเรือด่วน