• ถนนซังฮี้ (ถนนราชวิถี)

    ถนนซังฮี้เป็นถนนที่เริ่มต้นจากถนนจรัลสนิทวงศ์ไปสิ้นสุดที่ถนนราชปรารถ “ซังฮี้”เป็นคำมงคลของจีน มีความหมายว่า “ยินดีอย่างยิ่ง” เป็นชื่อหนึ่งของเครื่องกิมตึ้ง ซึ่งเป็นถ้วยชามที่มีลวดลายต่างๆจากเมืองจีน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิยมสั่งจากเมืองจีนมาเพื่อใช้และสะสม เป็นของมีค่าประเภทสวยงาม เมื่อโปรดให้สร้างพระราชวังสวนดุสิตขึ้น ตำหนัก ถนน สะพาน และคลองต่างๆก็ได้รับพระราชทานนามเป็นชื่อของเครื่องกิมตึ้งทั้งสิ้น ไม่เว้นกระทั่งถนน ด้านหลังพระราชวังที่วิ่งไปชมแม่น้ำเจ้าพระยา ก็โปรดพระราชทานนามว่า “ถนนซังฮี้” ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อ ถนนซังฮี้เป็นถนนราชวิถี พร้อมกับถนนอีกหลายสาย