• ตลาดพันธุ์ไม้เทเวศร์

    ในส่วนที่เป็นตลาดขายต้นไม้นั้น จะมีร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ดิน ปุ๋ย กระถางต้นไม้ ยาฆ่าแมลงและอุปกรณ์ทำสวน เรียงรายอยู่ตลอดรออบคลองตั้งแต่สะพานเทเวศร – นฤมีตรไปจนถึงท่าเรือเทเวศน์ มีจำนวนร้านค้าประมาณ 45 ร้าน บางส่วนจะใช้ทางเดินเท้าริมวัดนรนารถสุนทริการาม ตั้งวางขายสินค้าอยู่ด้วย ผู้คนที่มามีทั้งผู้ที่ซื้อไปใช้เอง และผู้ที่ซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อ