• ตรอกกัปตันบุช

    เป็นตรอกที่แยกจากถนนเจริญกรุงบริเวณที่ใกล้กับที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ไปรษณีย์กลาง) โดยมีโรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ ชื่อของตรอกได้มาจากการที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชาวอังกฤษ ชื่อ จอร์น บุช ผู้ซึ่งเข้ามารับราชการในประเทศ ประมาณ พ.ศ.2396 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำแหน่งเจ้าท่า สังกัดกรมเจ้าท่า และปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดีจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์อย่างขุนนางไทยเป็นลำดับ จนสุดท้ายได้เป็นพระยาวิสูตรสาครดิฐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จอห์น บุช ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการเรือพระที่นั่งเสด็จประภาสในที่ต่างๆทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งคราวเสด็จประพาสสิงคโปร์และอินเดีย ใน พ.ศ.2413 และ พ.ศ.2414 ด้วย จึงเรียกกันว่า กัปตันบุช