• คลองสาธร

    คลองสาธรเป็นคลองที่ขุดโดยเจ้าสัวยมหรือหลวงสาธรราชายุกติ บุตรชายของพระยาพิสณธ์ สมบัติบริบูรณ์ (เจ้าสัวยิ้ม) เจ้าภาษีฝิ่น ผู้ขุดคลองภาษีเจริญ และเป็นเจ้าของกิจการต่างๆเช่น เรือรับส่งคนและสินค้าระหว่างกรุงเทพ- สิงคโปร์ โรงน้ำตาลบ้านดอนไก่ดี เป็นต้น เมื่อรับช่วงดำเนินธุรกิจต่อจากบิดาแล้ว เจ้าสัวยมก็ได้ดำเนินกิจการในธุรกิจบ้านจัดสรร โดยกว้านซื้อที่ดินป่ารกระหว่างถนนสีลม และบ้านทวาย พร้อมกับจ้างกรรมกรจีนขุดคลอง เพื่อนำดินขึ้นมาถมเป็นถนนผ่านที่ดินแบ่งขายเป็นแปลงๆคลองขุดนี้จึงมีคนเรียกว่า “คลองเจ้าสัวยม” ส่วนถนนข้างคลอง ชาวยุโยปจะเรียกกันว่า “ถนนพ่อยม”ภายหลังเมื่อเจ้าสัวยมได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็น หลวงสาธรราชายุกติ ทั้งชื่อคลองและถนนจึงเปลี่ยนเป็น “คลองสาธร” และ “ถนนสาธร” ปัจจุบันถนนสองข้างคลองมีชื่อเรียกเป็น “ถนนสาธรเหนือ” และ “สาธรใต้”