• คลองสนามชัย

    วัดไทร มีพระพุทธรูปสลักหินทรายแดง ปางต่างๆอยู่ในพระวิหาร ทำให้ทราบว่าเป็นวัดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สิ่งที่น่าสนใจในวัด คือ พระตำหนักทอง ที่พระเจ้าเสือทรงอุทิศ ให้เป็นกุฎิสงฆ์ พระตำหนักนี้เขียนลายทองทั้งข้างในและข้ามนอก