• คลองบางใหญ่

    ที่นี่เป็นชุมชนที่สำคัญ มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า และสุนทรภู่ก็เคยใช้เส้นทางนี้นิราศพระประทมและนิราศสุพรรณบุรี เดินทางโดยใช้เส้นทางคลองอ้อมน้อยออกคลองบางใหญ่ คลองโยง ลานตากฟ้า แม่น้ำท่าจีน เขาสุพรรณบุรี ตามลำดับ สองข้ามนั้นจะได้พบกับความสงบ และวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ บ้านส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ตกแต่งศาลาริมน้ำด้วยต้นไม้ ดอกไม้ ที่ทำให้สดชื่นขึ้นไปอีก