• คลองบางลำภู

    เป็นส่วนหนึ่งของ คลองรอบกรุงทางตอนเหนือเริ่มจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาจรดปากคลองมหานาค ในสมัยตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ริมแม่น้ำทางด้านปากคลองมีต้นลำภู ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่าคลองบางลำภู เดิมบริเวณนี้มีวัดอยู่ 5 วัด เป็นวัดในกำแพงพระนคร 2 วัด ส่วนนอกกำแพงได้แก่ วัดพรหมสุรินทร์หรือวัดปรินายก วัดตรีทศเทพ และวัดบางลำภูหรือวัดสังเวชวิศยาราม วัดในกำแพงคือวัดรังษีสุทธาวาสกับวัดบวรฯ ภายหลังรวมเป็นวัดบวรฯ บริเวณคลองบางลำภูในสมัยรัชกาลที่ 5 มีสภาพเหมือนป่าหญ้าคา และว่ากันว่าถ้าไปวัดตรีทศเทพจะต้องได้เห็นศพตลอดจนตับไตไส้พุง ส่วนที่วัดสระเกศจะเห็นศพที่ถูกทิ้งให้แร้งกากิน