• คลองบางระมาด

    เป็นคลองเล็กๆแยกจากคลองชักพระ ไปทางด้านตะวันตก ไปทะลุกับคลองบางพรหม ชาวบ้านในคลองนี้เป็นชาวสวน และจะนำผักผลไม้ไปขายตรงสถานีรถไฟบางกอกน้อย