• คลองบางม่วง

    ตั้งอยู่ในอำเภอบางใหญ่ สองฝั่งคลองมีทัศนียภาพ ที่ยังคงความสวยงามอยู่ประกอบกับบ้านเรือนยังเป็นลักษณะ แบบไทยโบราณซึ่งหาดูได้ง่ายบริเวณสองฝั่งคลองนี้ ส่วนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนสองฝั่งคลองชาวบ้านมีอาชีพทำสวน และค้าขายโดยการพายเรือทั่วๆไป เช่นเรือขายกาแฟ ขายก๋วยเตี๋ยว ขายของใช้ต่างๆเป็นต้น บ้านไทยส่วนหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ริมคลองบางม่วงเป็นสถานที่สอนทำอาหารไทย ขนมไทยแบบดั้งเดิม พร้อมกับมีที่พักแบบโฮมสเตย์