• คลองบางคูเวียง

    ตลาดน้ำบางคูเวียง ตั้งอยู่ปาดคลองบางคูเวียง ชาวบ้านมักจะนำผลไม้ตามฤดูกาลบรรทุกเรือมาค้าขายที่นี่ นอกจากนี้ยังมีอาหาร และสินค้าอื่นๆที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน และทุกเช้าพระภิกษุ จากวัดบริเวณใกล้เคียงจะบิณฑบาทโดยใช้เรือเล็กๆเป็นพาหนะ นับเป็นภาพชีวิตไทยที่นับวันจะหาดูได้ยาก และในช่วงกลางวันชาวบ้านยังคงพายเรือขายก๋วยเตี๋ยว ขายโอเลี้ยง ซึ่งเป็นของกินที่คู่กับคนทยมานาน


    วัดสิงห์ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น มีพระพุทธรูป หินทราย พระอุโบสถเป็นแบบตกท้องช้าง มีหอพระไตรปิฎก ที่เก่าที่สุดในแม่น้ำสายนี้