• คลองบางกอกน้อย

    คลองบางกอกน้อยแบ่งเป็นสองช่วง คือจาก คลองชักพระ เลี้ยวซ้ายเข้าคลองบางกอกน้อย คลองช่วงนี้จะขุดในสมัย สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และช่วงที่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิม คือตั้งแต่วัดโพธิ์บางโอขึ้นไปจนถึงคลองอ้อม ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เคยเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าจาก นครชัยศรี สุพรรณบุรี ฉะนั้นจึงเคยมี “ตาเหลว” หรือ ด่านเก็บภาษีเช่นเดียวกับคลองด่าน