• คลองบางกรวย

    วัดส่วนใหญ่จะเป็นในสมัยอู่ทองตอนปลาย ชุมชน สองฝั่งคลองค่อนข้างเงียบสงบ บ้านเรืองทรงไทยแบบต่างๆยังมีให้เห็น เช่น เรือนทรงปั้นหยา เรือนฝากระดาน น้ำยังใสสะอาด ผู้คนยังมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำให้เห็น